PROJECTE

EDUCATIU

Educació en valors, a través dels drets dels animals”.

És un projecte educatiu elaborat per Fundació Fauna. Ha estat dissenyat per un grup de professionals del món educatiu i de la defensa animal, majoritàriament.
 
L’objectiu que ens hem marcat amb aquest projecte, és fer arribar tots els nostres coneixements del món animal, als nostres joves. Són coneixements simples però alhora profunds.
 
En conjunt, tracten de com viure respectant qualsevol forma de vida i remarquen les nostres responsabilitats com a humans cap el món natural, fent d’aquesta manera que el món sigui un lloc millor per als animals, per a la comunitat humana i pel medi ambient que tots compartim.

 

 

Edats: secundària i batxillerat

Què suposa tenir un animal de companyia?

És un projecte educatiu elaborat per la Fundació Fauna. Ha estat dissenyat per un grup de professionals del món educatiu i de la defensa animal, majoritàriament.
 
L’objectiu que ens hem marcat amb aquest projecte, és fer entendre als nois i noies que han de ser responsables davant les decisions que prenen a la vida, com la de tenir un animal.
 
Són coneixements simples però  que els serviran per  valorar molt més el sentit de la responsabilitat cap als altres, persones o animals.
 
En conjunt, tracten de com fer-los adonar que un animal de companyia no és cap joguina i per tant no es pot tractar com a tal. Treballarem sobretot l’empatia entre alumne-animal, sense deixar de banda l’empatia entre alumnes.

 

Edats: primer i cicle mitjà de primària

Si vol més informació posi's en contacte amb nosaltres a info@fundaciofauna.org

nou logo 2020.jpg